WAŻNY KOMUNIKAT!

29 kwietnia 2021

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 4 maja br. wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa. Biuro Obsługi Klienta i kasa czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 13 00.

WAŻNY KOMUNIKAT!

26 marca 2021

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, iż do dnia 3 maja 2021 r. zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzję o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce.

WAŻNY KOMUNIKAT

17 lutego 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 marca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

WAŻNY KOMUNIKAT

3 stycznia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że w związku z otrzymaniem informacji dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia pogorszenia jakości wody dostarczanej mieszkańcom miasta Ruda Śląska, w szczególności w północnych dzielnicach miasta, natychmiast zostały podjęte działania zapobiegawcze. Pobrano próbki wody w strefie zasilania w wodę ww. części miasta. Na dzień dzisiejszy, tj. 03.01.2021r. badania nie wykazały przekroczenia parametrów jakości wody. W przypadku zaobserwowania przez mieszkańców jakichkolwiek niedogodności związanych z jakością dostarczanej wody prosimy o bezpośrednie zgłaszanie ich do tut. Przedsiębiorstwa: telefon nr 994 lub (32)34 24 200.