ZATKANA KANALIZACJA?

26 maja 2021

ZATKANA KANALIZACJA? GRUBSZY PROBLEM? W jaki sposób możesz uzyskać informacje i co możesz zrobić?

Woda – dar, który trzeba doceniać

6 kwietnia 2021

Jubileuszowy, bo dziesiąty konkurs ekologiczno-plastyczny podsumowany został przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Jego uczestnicy mieli za zadanie wyrazić w swoich pracach to, z czym dla nich wiąże się hasło „Doceniam wodę”.

SIEĆ OKIEM KAMERY

6 kwietnia 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” wzbogaciło się o nowy samochód z kamerą inspekcyjną oraz wyposażeniem służącym do monitoringu i analizy stanu technicznego kanalizacji.

PODSUMOWANIE 2020 ROKU

10 lutego 2021

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej pomimo panującej epidemii oraz wprowadzenia obostrzeń i nowych procedur mających na celu bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pracowników spółki, zrealizowało wszystkie inwestycje zaplanowane na 2020 rok, a bieżące utrzymanie infrastruktury miasta wykonywane było na poziomie lat ubiegłych.